To już potrafię 1 ćwiczenia PUS

15.38

Książeczki To już potrafię przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zawierają bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia matematyczne (obrazowe przedstawianie działań matematycznych, utrwalanie znaków >,=,<), środowiska społeczno-przyrodniczego (rozpoznawanie zwierząt i roślin, ochrona środowiska), związane z kształceniem językowym (zasady pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h), oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego.
Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

Opis

Książeczki To już potrafię przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Zawierają bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, który obejmuje zagadnienia matematyczne (obrazowe przedstawianie działań matematycznych, utrwalanie znaków >,=,<), środowiska społeczno-przyrodniczego (rozpoznawanie zwierząt i roślin, ochrona środowiska), związane z kształceniem językowym (zasady pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h), oparte na założeniach programowych nauczania zintegrowanego.
Poznawanie, opanowanie i utrwalanie materiału z zakresu trzech przedmiotów daje możliwość osiągania przez dzieci coraz wyższego stopnia samodzielności, myślenia, rozumowania i sprawności działania, co służyć może bezpośrednio rozbudzeniu ich zainteresowań poznawczych i kształtowaniu pozytywnej motywacji uczenia się.

Pomoce_naukowe

stylowy gabinet, szafka nad tv, narzuta na naroznik, modne firany
yyyyy